Consortium

De toekomstverkenning werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door een consortium van vijf partijen: KBA Nijmegen, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Kohnstamm Instituut, ResearchNed en Andersson Elffers Felix (AEF), in samenwerking met Helder en Duidelijk.

Uit welke onderdelen bestond de toekomstverkenning?

De informatie voor het eindrapport werd op allerlei manieren verzameld:

  • literatuurstudie en internationale verkenning
  • interviews met experts
  • focusgroepen met studenten
  • vijf regiobijeenkomsten met vrije inschrijving
  • drie themabijeenkomsten op uitnodiging
  • een online panel
  • reactiepagina

Eindrapport

Het eindrapport kun je, zodra het beschikbaar is, hier downloaden.