Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

Waarom een toekomstverkenning?

De wereld verandert in sneltreinvaart. Nederland heeft te maken met grote uitdagingen: klimaatverandering, de energietransitie, internationale veiligheid, demografische- en sociaal-culturele veranderingen. Wat betekenen deze thema’s voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap in ons land? Zijn er veranderingen nodig? Zo ja, welke? Wat zijn de keuzes? Jij kunt hierover meepraten!

Waarover gaat de toekomstverkenning?

De toekomstverkenning gaat over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil weten hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek eruit moeten zien in 2040. De verkenning wordt uitgevoerd door een consortium van vijf partijen. Zij publiceren in juni 2023 een eindrapport.

Uit welke onderdelen bestaat de verkenning?

De informatie voor het eindrapport wordt op allerlei manieren verzameld:
  • literatuurstudie en internationale verkenning
  • interviews met experts
  • vijf regiobijeenkomsten met vrije inschrijving in maart
  • drie themabijeenkomsten op uitnodiging in april
  • een online panel
  • reactiepagina

Eindrapport

Iedereen die betrokken is bij het mbo, het hoger onderwijs of de wetenschap kon in de interactieve fase meepraten. Dat zijn bijvoorbeeld bestuurders, beleidsmakers, docenten, onderzoekers, studenten, ouders en vertegenwoordigers van bedrijven. Op dit moment worden alle resultaten en reacties geanalyseerd. In juni verschijnt het eindrapport.

Groep leraren, docenten, studenten en leerlingen_B