Thema’s

Hier een toelichtende tekst

De student in 2040

Wie zijn de studenten in 2040? Hoe kiezen de studenten? Welk effect heeft dat op het welzijn, de arbeidsmarkt, de samenleving? De antwoorden op deze vragen weet niemand, maar we kunnen wel met elkaar in gesprek over welke toekomstbeelden waarschijnlijk zijn, of we die beelden wenselijk vinden en hoe het hoger onderwijs daarop zou kunnen of moeten inspelen.

Arbeidsmarkt & samenleving

Deze inspiratienotitie richt zich op het thema Arbeidsmarkt en samenleving. Het hoger onderwijs bereidt studenten voor op de arbeidsmarkt en op onze samenleving. Toekomstige veranderingen op de arbeidsmarkt of in de samenleving, vragen dus mogelijk een aanpassing in hoe we studenten opleiden in het hoger onderwijs.

Kennisontwikkeling & innovatie

Kennisontwikkeling is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Het is nauw verweven met het opleiden van studenten in het onderwijs. In deze notitie presenteren we trends in wetenschap, technologie en maatschappij die de vraag oproepen hoe kennisontwikkeling in 2040 georganiseerd is, en welke consequenties dat kan hebben voor het publiek gefinancierd onderzoek en voor het hoger onderwijs.